Tidigare årsstämmor

Nedan finner du protokoll och dokumentation från Catenas tidigare års- och bolagsstämmor. 


Årstämma 2019


Årsstämma 2018


Årsstämma 2017


Årsstämma 2016


Extra bolagsstämma 20151130


2015

Extra bolagsstämma hölls den 23 juni 2015


2014

Årsstämma hölls den 6 maj, Stockholm.

 


Extra bolagsstämma hölls den 7 mars, Stockholm


2013

Extra bolagsstämma hölls 23 september 2013.


2012

Årsstämma hölls torsdagen den 26 april, Stockholm.

Extra bolagsstämma hölls torsdagen den 20 december.


2011

Årsstämma hölls den 14 april, Göteborg.

Extra bolagsstämma hölls den 28 januari, Göteborg.


2010

Extra bolagsstämma hölls den 12 oktober.


2009

Årsstämma hölls den 29 april, Göteborg.


2008

Årsstämma hölls den 21 april, Göteborg.


2007

Årsstämma hölls den 23 april, Göteborg.

Extra bolagsstämma hölls den 25 oktober, Göteborg.


Kontakter

Peter Andersson
Finanschef  
042-449 22 44  
David Silvesjö
Finanscontroller / IR  
042-449 22 22