Textcookies och Sessioncookies

Textcookies

En textcookie är en liten fil som gör att webbsidor kan känna igen dig vid återbesök. Man kan kalla det för ett elektroniskt visitkort som webbservern skickar till din hårddisk när du besöker en webbplats. Nästa gång du surfar till samma webbplats hittar servern cookien och känner igen dig. Textcookies innehåller ingen information om ditt namn eller annan personlig information. En cookie är bara en textfil och skadar inte din dator på något sätt. En webbplats kan bara läsa en cookie den själv skapat.

Sessioncookies

Sessionscookies används för att webbservern skall kunna hålla isär olika användare. Cookien lagrar användarens identitet och anger vad han eller hon får göra. Dessa cookies lagras i datorns minne. Catenas cookies innehåller ingen information som är känslig ur användarens synpunkt. För att undvika att cookies sparas på din dator kan du ändra inställningarna i din webbläsare. För mer information om hur detta går till hänvisar vi till webbläsarens inställningar/hjälpfunktion.