Helsingborg | Ättekulla


På utmärkt logistikläge i Ättekulla, Helsingborg finns möjligheter för ytterligare etableringar.

Tomtyta: 20 000 kvm
Område: Ättekulla
Kommun: Helsingborg
Status: Detaljplanerat


Är du intresserad av att etablera dig här?

Välkommen att kontakta oss för att prata vidare om möjligheter på området.

Göran Jönsson
Regionchef Helsingborg  
042-449 22 66