Örebro Syd, mark för etablering


Område
Örebro Syd


Kommun
Örebro


Tomtyta

880 000 kvm


Planlagd för

Logistikändamål

 

Med Örebro Syds smarta läge mitt i Sveriges demografiska mittpunkt nås hela Skandinavien effektivt med leveranser inom åtta timmar - ett svårslaget logistiknav med värdefull access till både viktiga transportleder och olika fraktsätt. 

Satsningen bidrar till att befästa Örebro som en av Sveriges bästa orter för modern, effektiv och hållbar logistik.

Samrådskede 
Med programmet som bas och med kunskap om de synpunkter som framförs när programmet varit på samråd, upprättas ett förslag till detaljplan som sänds ut på samråd till berörda.

Är du intresserad av att etablera dig här?

Välkommen att kontakta oss för att prata vidare om möjligheter på området.

Henrik Lettesjö
Affärsutvecklare  
0730-70 22 81