Stockholm Syd, mark för etablering


Område
Stockholm Syd


Kommun

Nykvarn


Tomtyta
450 000 kvm


Planlagd för

Logistikändamål

Är du intresserad av att etablera dig här?

Välkommen att kontakta oss för att prata vidare om möjligheter på området.

Henrik Lettesjö
Affärsutvecklare  
0730-70 22 81  

 

Det nya logistiska navet mellan Södertälje och Nykvarn, endast 30 minuter från Stockholm är ett optimalt läge för att hantera huvudstadens varuflöden och säkerställa hållbara leveranser. Catena har träffat avtal om förvärv av mark på idealiskt läge i anslutning till trafikplats Almnäs (läs pressmeddelande 2018-09-14).

Ett nytt logistiskt nav växer fram
I direkt anslutning till E20 och bara några kilometer från E4 växer ett cirka 1000 hektar stort område nu fram med plats för verksamheter som logistik, industri, utbildning och kontor - välkommen till Stockholm Syd!

Gå till Stockholm Syds webbplats 

Samrådskede 
Med programmet som bas och med kunskap om de synpunkter som framförs när programmet varit på samråd, upprättas ett förslag till detaljplan som sänds ut på samråd till berörda.