Färdigställda projekt

Med vår projektutveckling har vi både breddat vår kundbas och skapat kundnytta. Tack vare proaktiv omvärldsanalys och en gedigen erfarenhet tillför vi värde och levererar logistikanläggningar som motsvarar högt satta krav.

Här presenteras ett urval av de projekt vi färdigställt de senaste åren.