Boozt Fashion, E-city Engelholm

 

Hela området i Norra Varalöv är avsett för e-handel, små som stora aktörer. Catena har en uttalad miljöpolicy och det innebär att hela ehandelsklustrets byggnader är miljöanpassade och certifierade genom Green Building med en beräknad energiuppvärmning på max 13 kWh per kvadratmeter. Som jämförelse kan nämnas att Boverkets förespråkar 50 kWh.

Boozts byggnad om 43 500 kvm stod klar våren 2017.