Bring - Mölnlycke

Tre verksamheter skulle bli en. Det var planen för Brings logistikcenter i Mölnlycke, sydost om Göteborg. Terminalen togs i bruk 31 januari 2018 och i den finns bland annat avdelningar för kyl- och fryslogistik, paket- och pallhämtning, hemleveranser och ett höglager.

Plats för 100 medarbetare
Hela terminalen är på 15 000 kvadratmeter och 11 500 av dessa utgörs av produktionsyta, medan resterande 3 500 kvadrat är avsatta för kontorsyta. 

- Terminalen uppfyller alla de krav vi ställer på hållbarhet och miljö, samtidigt som den ger oss en bättre effektivitet, säger Brings koncernchef Tone Wille i ett pressmeddelande.

Halverade CO2-förbrukningen
Totalt räknar Bring med att kunna minska sin totala energiförbrukning med 50 procent, alltså till hälften av den tidigare förbrukningen. Detta väntas innebära att företaget minskar sina koldioxidutsläpp med 52 ton årligen, vilket uppges vara ett steg i att nå ett ambitiöst hållbarhetsmål som företaget satt upp för sig själva tills år 2025. Bland annat sker det genom solceller på taket och laddstationer för elbilar på området. 

- Genom att samla flera av våra verksamheter i Göteborg på en och samma plats kommer vi att stå för mindre miljöpåverkan och bättre kunna använda vår samlade kompetens för att leverera ännu bättre tjänster åt våra kunder, säger Tone Wille