DHL - Logistikposition Sunnanå

Ett exempel på Catenas fastighetsutveckling är det med PEAB samägda projektet på Logistikposition Sunnanå där bygget av 16 800 kvm till DHL påbörjades 2014.