Sothönan - Katrineholm

Catena förvärvade Katrineholm Kommuns andel av det gemensamägda bolaget, Logistikposition Katrineholm AB som äger fastigheterna Sothönan 3 och 19. Förvärvet möjliggjorde nyproduktion av två centralt belägna logistiklager med goda kommunikationer för både bil och järnväg.

Katrineholm har ett unikt läge i Sverige med två stambanor. Här går det godståg till och från Duisburg i Tyskland sex dagar i veckan med gods från hela Europa och tåg från Göteborg med gods från Fjärran Östern men också tåg med material som slussas vidare till Stockholm och norrut. 

Koncepthus, volymterminal

Koncepthus, volymterminal

Byggprocess, volymterminal

Byggprocess, volymterminal