Logistikposition Tostarp


Område
Logistikposition Tostarp


Kommun
Helsingborgs kommun


Kommunikationer
Helsingborg östra, E6, hamn


Typ
Logistikändamål

På Tostarp Industriområde utanför Helsingborg växer ett logistikkluster fram på bästa skyltläge intill E6:an. Kundanpassade lösningar som passar kundens önskemål om expansion möjliggörs på kort tid tack vare Catenas effektiva organisation. Vi har en uttalad miljöambition och det innebär att logistikklustrets byggnader miljöanpassas och certifieras. Det innebär bland annat en beräknad energiuppvärmning på max 10 kWh per kvadratmeter (Boverkets krav var vid byggnationen 45 kWh).

Tredjepartslogistiken Nowaste Logistics är en stor hyresgäst på området. Deras karaktäristiska lager med spännande fasaddesign som kvällstid är upplyst syns väl från motorvägen.


"Vi växer organiskt och med fler uppdrag och vill skapa de logistiska förutsättningarna för att våra kunder ska kunna växa. Allt detta kan vi genomföra i Tostarp!"

Christian Hallberg, vVD Nowaste
Läs hela artikeln om Helsingborg som logistikläge i vår årsredovisning 2018
Artikel om Nowaste i vår rapport Q3 2018


På gång på Logistikposition Tostarp
   

Tillbyggnation för Nowaste
Den första anläggningen som uppfördes på området för Nowaste, byggs ut med 1500 kvm för att tillföra ytterligare kapacitet för lager och logistik samt för outlet och fotostudio.

Pressmeddelande 2019-10-02

   

Ny terminal för PostNord 
I etapp fyra bygger vi en 18 300 kvadratmeter stor terminal avsedd för hantering av styckegods, paket och brev. Hyresgäst är PostNord som tecknar ett 15-årigt hyresavtal med Catena, hyresvärdet uppgår till drygt 16 Mkr. 

Pressmeddelande 2019-02-26
Artikel om PostNord-terminalen i vår rapport Q2 2019

   

Höglager till Nowaste 
Nu färdigställs i en tredje etapp på området ytterligare ett nytt lager på Logistikposition Tostarp för Nowaste. Den nya byggnaden på totalt cirka 11 000 kvm omfattar ett tjugo meter högt höglager, 1 250 kvm. 

Catena och Nowaste nominerade till årets logistiketablering 2019-10-30
Pressmeddelande 2018-11-05

   


Är du intresserad av att etablera dig här?

Välkommen att kontakta oss för att prata vidare om möjligheter på området.

Göran Jönsson
Regionchef Helsingborg  
042-449 22 66