Catenas projekt

Catena har en uttalad ambition att växa, primärt genom nybyggnation. Portföljen utvecklas löpande genom ständiga sökprocesser. Med hänsyn till den begränsade tillgången till obebyggd logistikmark omfattar dessa processer även utvecklingsbar befintlig byggnation.

"Vi fortsätter med en aktiv projektutveckling, det är en förutsättning för en fortsatt offensiv tillväxt."

VD Benny Thögersen

Några av våra pågående projekt

E-City Engelholm

Logistikposition Sunnanå

Logistikposition Tostarp

Livsmedelskluster Bjuv