Catenas projekt

Catena har en uttalad ambition att växa genom att såväl förädla och utveckla de möjligheter som befintliga fastigheter erbjuder som att etablera nya anläggningar för dagens och morgondagens varuflöden. Portföljen utvecklas löpande genom ständiga sökprocesser. 

"Vi fortsätter med en aktiv projektutveckling, det är en förutsättning för en fortsatt offensiv tillväxt."

VD Benny Thögersen

Några av våra pågående projekt


E-CITY,
ENGELHOLM

Läs mer


LOGISTIKPOSITION SUNNANÅ

Läs mer


LOGISTIKPOSITION
TOSTARP

Läs mer


LIVSMEDELSKLUSTER
BJUV

Läs mer