Catena investerar i och utvecklar logistik-
och livsmedelskluster i Bjuv

Catena har i samarbete med Foodhills AB och Backahill AB startat ett gemensamägt bolag, Foodhills Fastighet AB. Catena har en ägarandel på 45 procent, Backahill 45 procent och Foodhills AB äger resterande 10 procent av fastighetsbolaget. VD för bolaget är Mikael Halling, som tidigare under många år fungerat som vice VD och Senior Advisor hos Catena.

Foodhills Fastighet förvärvade 2018 fastigheterna Bjuv 23:1, del av Selleberga 17:1 och Lunnahus 4:2 i Bjuvs kommun. Säljare var Findus som varit brukare av fastigheten under många år och haft både huvudkontor och produktion på platsen. Fastigheten på Bjuv 23:1 består av ett antal olika byggnader uppförda mellan åren 1940 till 1998 med en uthyrningsbar yta om drygt 100 000 kvadratmeter.

”Fastighetsbolaget är en möjliggörare för de verksamheter som kommer att etablera sig på området. Genom en gemensam satsning i Bjuv, som har ett bra läge bara några kilometer från E4 och E6, är vi med och skapar möjligheten för ett logistik- och livsmedelskluster med nya arbetstillfällen, smarta lösningar och samordningsvinster både för det hållbara samhället, leverantörerna och kunderna.” säger Catenas VD, Benny Thögersen.

Visionen för Foodhills är att bli ledande i Europa på system för cirkulär livsmedelsproduktion som bidrar till en hållbar global utveckling och tillsammans med partners bygga en global referens- test- och pilotanläggning för ändamålet.