E-city Engelholm


Oavsett om ditt företag söker en delad driftslösning i gemensamma lokaler eller en egen lokal med högautomatiserad drift så utgör E-city en plattform för tillväxt. Vår vision är att skapa ett komplett e-handelskluster som svarar mot alla de behov som aktörer inom den digitalt drivna handeln har. Ambitionen är att kunna erbjuda kompletterande kringtjänster som exempelvis fotostudio, tvätteri och kompetensutveckling på en och samma plats. Det är ett helhetsgrepp som gör E-city Engelholm helt unikt och ger betydande samordningsvinster för de som verkar där.

Självklart har vi ett energieffektivt tänk genom hela projektet – med aktörer som representerar framtidens handel ska vi självklart också ligga i framkant vad gäller hållbara lösningar.

Energiprojekt, E-City Engelholm
Artikel Helsingborgs Dagblad 2018-11-12
Pressmeddelande om vidareutveckling av E-city Engelholm 2018-10-25
Läs mer om hyresgästen Boozt

 

 


Är du intresserad av lokal här?

Välkommen att kontakta oss för att prata vidare om möjligheter på området.

Göran Jönsson
Regionchef Helsingborg  
042-449 22 66