DHL - Logistikposition Sunnanå

Ett exempel på Catenas fastighetsutveckling är det med PEAB samägda projektet Sunnanå inom Logistikposition Malmö.

Bygget av 16 800 kvm till DHL påbörjades 2014 .