Logistikposition Tostarp


På Tostarp Industriområde utanför Helsingborg växer ett logistikkluster fram på bästa skyltläge intill E6:an. Catena har en uttalad miljöpolicy och det innebär att hela logistikklustrets byggnader kommer att miljöanpassas och certifieras genom Green Building med en beräknad energiuppvärmning på max 10 kWh per kvadratmeter (Boverkets krav var vid byggnationen 45 kWh). Kundanpassade lösningar som passar kundens önskemål om expansion har möjliggjorts på kort tid tack vare Catenas effektiva organisation.

Fasaddesign som väcker uppmärksamhet
Tredjepartslogistiken Nowaste Logistics AB är en stor hyresgäst. Deras karaktäristiska lager med spännande fasaddesign som kvällstid är upplyst syns väl från motorvägen.

Artikel om Nowaste i vår rapport Q3 2018.

 

Etapp tre 
Nu uppför vi ett nytt lager på Logistikposition Tostarp för Nowaste. Den nya byggnaden på totalt cirka 11 000 kvm omfattar ett tjugo meter högt höglager, 1 250 kvm. 

Pressmeddelande 2018-11-05

 

Ny terminal för PostNord på området
I etapp fyra bygger vi en 18 300 kvadratmeter stor terminal avsedd för hantering av styckegods, paket och brev. Hyresgäst är PostNord som tecknar ett 15-årigt hyresavtal med Catena, hyresvärdet uppgår till drygt 16 Mkr. 

Pressmeddelande 2019-02-26