Logistikposition Tostarp


På Tostarp Industriområde utanför Helsingborg finns möjlighet för nybyggnation av logistikyta mitt i ett logistikkluster på bästa skyltläge intill E6:an. Catena har en uttalad miljöpolicy och det innebär att hela logistikklustrets byggnader kommer att miljöanpassas och certifieras genom Green Building med en beräknad energiuppvärmning på max 10 kWh per kvadratmeter (Boverkets krav var vid byggnationen 45 kWh).

Nowaste är en av hyresgästerna och Catenas satsning på effektiva logistikbyggnader i attraktiva lägen avgjorde valet. Catena kan genom sin organisation snabbt skapa möjligheter och göra kundanpassade lösningar som passar kundens önskemål om expansion.