Logistikposition Tostarp

 

På Tostarp Industriområde utanför Helsingborg växer ett logistikkluster fram på bästa skyltläge intill E6:an. Kundanpassade lösningar som passar kundens önskemål om expansion möjliggörs på kort tid tack vare Catenas effektiva organisation. Vi har en uttalad miljöambition och det innebär att logistikklustrets byggnader miljöanpassas och certifieras. Det innebär bland annat en beräknad energiuppvärmning på max 10 kWh per kvadratmeter (Boverkets krav var vid byggnationen 45 kWh).

Fasaddesign som väcker uppmärksamhet
Tredjepartslogistiken Nowaste Logistics är en stor hyresgäst på området. Deras karaktäristiska lager med spännande fasaddesign som kvällstid är upplyst syns väl från motorvägen.

Artikel om Nowaste i vår rapport Q3 2018.

 

 

 

 

Ny terminal för PostNord på området
I etapp fyra bygger vi en 18 300 kvadratmeter stor terminal avsedd för hantering av styckegods, paket och brev. Hyresgäst är PostNord som tecknar ett 15-årigt hyresavtal med Catena, hyresvärdet uppgår till drygt 16 Mkr. 

Pressmeddelande 2019-02-26

 

Byggnation av höglager till Nowaste 
Nu uppför vi i en tredje etapp på området ytterligare ett nytt lager på Logistikposition Tostarp för Nowaste. Den nya byggnaden på totalt cirka 11 000 kvm omfattar ett tjugo meter högt höglager, 1 250 kvm. 

Pressmeddelande 2018-11-05