Vi bidrar till branschens utveckling genom SF Invest

Catena arbetar på olika sätt för att driva fastighetsbranschen framåt och utveckla marknaden för logistikfastigheter ytterligare.

En väg är vårt engagemang i Svenska Fastighetsbranschens Investeringsaktiebolag (PUBL) som bildats för att utveckla branschen. Konsortiet som går under kategorin ”Branch funding-bolag” ägs gemensamt av fastighetsbranschen och skall bidra till utvecklingen genom att tillföra nytänk och smarta lösningar för branschspecifika kringtjänster. Exempelvis lanserade bolaget Newst.se hösten 2018 - en helt ny marknadsplats för lediga lokaler.