Välkomna att lyssna på Benny Thögersen, vd och Peter Andersson, CFO och vice vd,
när dom kommenterar Catenas delårsrapport för andra kvartalet. 

POD

Lediga lager & lokaler inom framtidens logistik

Lediga lokalerSök ledig logistiklokal


 

Catena jobbar uteslutande med logistikfastigheter. Det kan röra sig om terminaler, lager och andra former av distributionskanaler. Det som gör logistikfastigheter attraktiva är att de är stora volymer och ofta en stor kund.
Det gör att det är enklare att administrera. 


Lyssna på intervjun med VD Benny Thörgersen som berättar mer.>>

Läs om vår logistikdag

Last mile på riktigt

Det är inte bara megatrender som formar och styr hur morgondagens logistik kommer att se ut. Tvärtom har vi sett hur microtrender och startups både stört och utmanat mogna branscher med full kraft. När det händer skapas nya beteenden och krav hos konsumenten. Och det går snabbt. 

Catenas aktie

Bolaget har, i syfte att ge en rättvisande bild av bolaget, en omedelbar, transparent och kontinuerlig kontakt med aktiemarknaden.

/media/1771/lyse-boozt-catena.png?anchor=center&mode=crop&width=400&height=300&rnd=131196325870000000

E-CITY-Engelholm

Med stolthet känner jag att vi har en bärande idé även med satsningen på e-handelslogistik och tanken att möta kunden tidigt i processen bidrar till en utveckling av ett helt nytt koncept inom logistik - Gustaf Hermelin

Läs mer >>

/media/1797/projektpuff.png?anchor=center&mode=crop&width=400&height=300&rnd=131233325300000000

Spännande projekt i Catena

Catena har en uttalad ambition att växa, primärt genom nybyggnation. Portföljen utvecklas löpande genom ständiga sökprocesser. 

Läs  mer om våra pågående projekt.

Läs mer>>

Raka spåret till smartare logistik.

På ett hållbart sätt och genom samarbete utvecklar vi på Catena effektiva logistikanläggningar som försörjer storstadsregioner i Skandinavien. 

Välkommen att ta del av Catenas pressmeddelanden.     läs mer >>

Catena länkar skandinaviens godsflöden

Godsflödena till och från Skandinavien utnyttjar idag sjöfart, flyg, järnväg och landsväg, separat eller kombinerat, för att samla och lagra godset på utvalda logistikpunkter. På dessa av Catena noggrant definierade platser, varifrån storstadsregionerna i Skandinavien också lätt kan nås, fortsätter vi att utveckla moderna och ändamålsenliga logistikanläggningar.