Lediga lager & lokaler inom framtidens logistik

Lediga lokalerSök ledig logistiklokal


Här kan du höra när VD Gustaf Hermelin kommenterar Catenas bokslutskommuniké 2016. >>

Läs om vår logistikdag

Last mile på riktigt

Det är inte bara megatrender som formar och styr hur morgondagens logistik kommer att se ut. Tvärtom har vi sett hur microtrender och startups både stört och utmanat mogna branscher med full kraft. När det händer skapas nya beteenden och krav hos konsumenten. Och det går snabbt. 

Catenas aktie

Bolaget har, i syfte att ge en rättvisande bild av bolaget, en omedelbar, transparent och kontinuerlig kontakt med aktiemarknaden.

/media/1771/lyse-boozt-catena.png?anchor=center&mode=crop&width=400&height=300&rnd=131196325870000000

E-CITY-Engelholm

Med stolthet känner jag att vi har en bärande idé även med satsningen på e-handelslogistik och tanken att möta kunden tidigt i processen bidrar till en utveckling av ett helt nytt koncept inom logistik - Gustaf Hermelin

Läs mer >>

Årsstämma

Aktieägarna i Catena AB kallas härmed till årsstämma.

Raka spåret till smartare logistik.

På ett hållbart sätt och genom samarbete utvecklar vi på Catena effektiva logistikanläggningar som försörjer storstadsregioner i Skandinavien. 

Välkommen att ta del av Catenas pressmeddelanden.     läs mer >>

Catena länkar skandinaviens godsflöden

Godsflödena till och från Skandinavien utnyttjar idag sjöfart, flyg, järnväg och landsväg, separat eller kombinerat, för att samla och lagra godset på utvalda logistikpunkter. På dessa av Catena noggrant definierade platser, varifrån storstadsregionerna i Skandinavien också lätt kan nås, fortsätter vi att utveckla moderna och ändamålsenliga logistikanläggningar.