Lediga lager & lokaler inom framtidens logistik

Lediga lokalerSök ledig logistiklokal


Du följer väl med i år igen?

Det digitala varuflödet

Den snabba teknikutvecklingen möjliggör nya revolutionerande logistiklösningar som effektiviserar varuflödet.

Catenas aktie

Bolaget har, i syfte att ge en rättvisande bild av bolaget, en omedelbar, transparent och kontinuerlig kontakt med aktiemarknaden.

Spännande projekt i Catena

Catena har en uttalad ambition att växa, primärt genom nybyggnation. Portföljen utvecklas löpande genom ständiga sökprocesser. 

Läs  mer om våra pågående projekt.

Hållbarhet

En hållbar verksamhet med smart logistik

Raka spåret till smartare logistik.

På ett hållbart sätt och genom samarbete utvecklar vi på Catena effektiva logistikanläggningar som försörjer storstadsregioner i Skandinavien. 

Catena länkar skandinaviens godsflöden

Godsflödena till och från Skandinavien utnyttjar idag sjöfart, flyg, järnväg och landsväg, separat eller kombinerat, för att samla och lagra godset på utvalda logistikpunkter. På dessa av Catena noggrant definierade platser, varifrån storstadsregionerna i Skandinavien också lätt kan nås, fortsätter vi att utveckla moderna och ändamålsenliga logistikanläggningar.