Lediga lager & lokaler inom framtidens logistik

Lediga lokalerSök ledig logistiklokal


Du följer väl med i år igen?

Det digitala varuflödet

Den snabba teknikutvecklingen möjliggör nya revolutionerande logistiklösningar som effektiviserar varuflödet.

Catenas aktie

Bolaget har, i syfte att ge en rättvisande bild av bolaget, en omedelbar, transparent och kontinuerlig kontakt med aktiemarknaden.

/media/1923/projekt.jpg?anchor=center&mode=crop&width=400&height=300&rnd=131522762280000000

Catena startar projekt om 220 Mkr i ny logistikbyggnad

Catena har tecknat ett 7-årigt hyreskontrakt om 30 400 kvadratmeter med Nowaste Logistics AB. Fastigheten beräknas kunna tas i bruk den 1 september 2018. Årshyran uppgår till cirka 18 Mkr.

Läs mer >>

/media/1797/projektpuff.png?anchor=center&mode=crop&width=400&height=300&rnd=131233325300000000

Spännande projekt i Catena

Catena har en uttalad ambition att växa, primärt genom nybyggnation. Portföljen utvecklas löpande genom ständiga sökprocesser. 

Läs  mer om våra pågående projekt.

Läs mer>>

Raka spåret till smartare logistik.

På ett hållbart sätt och genom samarbete utvecklar vi på Catena effektiva logistikanläggningar som försörjer storstadsregioner i Skandinavien. 

Välkommen att ta del av Catenas pressmeddelanden.     läs mer >>

Catena länkar skandinaviens godsflöden

Godsflödena till och från Skandinavien utnyttjar idag sjöfart, flyg, järnväg och landsväg, separat eller kombinerat, för att samla och lagra godset på utvalda logistikpunkter. På dessa av Catena noggrant definierade platser, varifrån storstadsregionerna i Skandinavien också lätt kan nås, fortsätter vi att utveckla moderna och ändamålsenliga logistikanläggningar.