Lediga lager & lokaler inom framtidens logistik

Lediga lokalerSök ledig logistiklokal

Ta kontroll över framtiden

I takt med att världen förändras fortsätter logistikens betydelse att öka. De som bäst kan förutse morgondagens trender blir också morgondagens vinnare.

Catenas aktie

Bolaget har, i syfte att ge en rättvisande bild av bolaget, en omedelbar, transparent och kontinuerlig kontakt med aktiemarknaden.

/media/1598/catena_varalov_flyg_soder_logos_2016-03-10.jpg?anchor=center&mode=crop&width=400&height=300&rnd=131021824550000000

E-CITY-Engelholm

Med stolthet känner jag att vi har en bärande idé även med satsningen på e-handelslogistik och tanken att möta kunden tidigt i processen bidrar till en utveckling av ett helt nytt koncept inom logistik - Gustaf Hermelin

Läs mer >>

/media/1725/puff-nassjo.jpg?anchor=center&mode=crop&width=400&height=300&rnd=131073680580000000

Nyproduktion i Nässjö

Catena har förvärvat hela Gamlarp 4:1 av Nässjö Kommun. 

Förvärvet möjliggör för ytterligare nyproduktion av två centralt belägna logistikbyggnader med mycket goda kommunikationer för både bil och järnväg.

Läs mer >>

Raka spåret till smartare logistik.

På ett hållbart sätt och genom samarbete utvecklar vi på Catena effektiva logistikanläggningar som försörjer storstadsregioner i Skandinavien. 

Välkommen att ta del av Catenas pressmeddelanden.  . läs mer >>

Catena länkar skandinaviens godsflöden

Godsflödena till och från Skandinavien utnyttjar idag sjöfart, flyg, järnväg och landsväg, separat eller kombinerat, för att samla och lagra godset på utvalda logistikpunkter. På dessa av Catena noggrant definierade platser, varifrån storstadsregionerna i Skandinavien också lätt kan nås, fortsätter vi att utveckla moderna och ändamålsenliga logistikanläggningar.