SÖK DIN LOKAL HÄR
 

Logistik Trender

För åttonde året i rad samlades innovatörer och framtidstänkare för att sätta ljus på nya revolutionerade logistiklösningar. Årets upplaga av seminariet LogistikTrender blev en succé.

Catenas aktie

Bolaget har, i syfte att ge en rättvisande bild av bolaget, en omedelbar, transparent och kontinuerlig kontakt med aktiemarknaden.

Spännande projekt i Catena

Catena har en uttalad ambition att växa, primärt genom nybyggnation. Portföljen utvecklas löpande genom ständiga sökprocesser. 

Hållbarhet

Catena skapar förutsättningar för mer hållbara logistiklösningar.

Raka spåret till smartare logistik.
På ett hållbart sätt och genom samarbete utvecklar vi på Catena effektiva logistikanläggningar som försörjer storstadsregioner i Skandinavien. 

Catena länkar skandinaviens godsflöden

Godsflödena till och från Skandinavien utnyttjar idag sjöfart, flyg, järnväg och landsväg, separat eller kombinerat, för att samla och lagra godset på utvalda logistikpunkter. På dessa av Catena noggrant definierade platser, varifrån storstadsregionerna i Skandinavien också lätt kan nås, fortsätter vi att utveckla moderna och ändamålsenliga logistikanläggningar.