Catena som arbetsgivare

Henrik och Catharina  Helsingborg

Henrik och Catharina Helsingborg

Mikael, Förvaltare Öresund

Mikael, Förvaltare Öresund

Johan, Projekt

Johan, Projekt

Lediga tjänster:

Investor Relationsansvarig

Catena är en liten och effektiv organisation med individer som bär på stor branscherfarenhet och strategisk kompetens. Det ger oss möjlighet att snabbt förstå våra kunders behov på våra marknader och omsätta dessa till verklighet.

Varmt välkommen att skicka in din intresseanmälan. info@catenafastigheter.se