Ledande och störst på en växande marknad för logistikfastigheter


På ett hållbart sätt och genom samarbete utvecklar vi på Catena effektiva logistikanläggningar som försörjer storstadsregioner i Skandinavien. Vi erbjuder Sveriges bästa nät av moderna och strategiskt placerade fastigheter som erbjuder optimala förutsättningar för ett smartare lager- och varuflöde.

Genom proaktivt arbete och kontinuerlig bevakning av trender inom logistikmarknaden kan vi säkerställa att våra kunder är rustade för framtidens logistik.

Vi fortsätter, förvissade om att marknaden kommer att fortsätta växa, att etablera moderna, för sin uppgift, specialiserade logistikfastigheter väl placerade i Skandinaviens varuflöden. Terminaler som kan fördela gods och varor till större logistiklager som blir allt mer automatiserade och därmed smartare. Lokala distributionslager, som kan hantera alla former av varor och försändelser placerade på centrala men anpassade lägen, som kan distribuera varor
till de butiker där de efterfrågas, men också direkt till konsument. Det blir allt vanligare i takt med e-handelns utveckling.

I arbetet med hållbar logistik och samhällsutveckling har vi, vid sidan av löpande energieffektiviseringar och andra förbättringar, varit fortsatt aktiva i att träffa kommunledningar på olika platser i Sverige. I storstadsområden är
det framförallt citylogistik som är det stora diskussionsämnet. I övriga kommuner där Catena är verksamma för vi primärt diskussioner om fjärrgods och hur vi tillsammans kan göra kommunerna till mer attraktiva knutpunkter
för logistik. Det är också mot bakgrund av framtidens varuförsörjning som man till exempel ska se vårt ökade intresse för terminaler som kan hantera alla typer av försändelser, gods och varor

Jag och Catenas medarbetare, vars kompetens är avgörande för våra framgångar, ser fram emot ett fortsatt spännande år och att få fortsätta att utveckla den ledande positionen.

Helsingborg, mars 2017
Gustaf Hermelin, Styrelsens ordförande