Raka spåret till smartare logistik


På ett hållbart sätt och genom samarbete utvecklar vi på Catena effektiva logistikanläggningar som försörjer storstadsregioner i Skandinavien. Vi erbjuder Sveriges bästa nät av moderna och strategiskt placerade fastigheter som erbjuder optimala förutsättningar för ett smartare lager- och varuflöde.

Genom proaktivt arbete och kontinuerlig bevakning av trender inom logistikmarknaden kan vi säkerställa att våra kunder är rustade för framtidens logistik.

Sammantaget så är vi en god bit på väg att etablera Catena som Sveriges ledande logistikfastighetsbolag. Även om vi ännu inte är störst leder och driver vi på olika sätt utvecklingen inom området. Vi har vid sidan av vår fastighetskompetens ett unikt kunnande om varuflöden och logistiklokaler, som för oss är rationellt utformade lokaler som uppfyller höga krav och är anpassade för sitt speciella syfte.

Jag och mina medarbetare, vars kompetens är avgörande för våra framgångar, ser fram emot ett fortsatt spännande år och att få fortsätta att utveckla vår ledande position.

Solna, mars 2016
Gustaf Hermelin VD