Ledning

Gustaf Hermelin, VD
Född 1956, 
Ekonomistudier HHS.

Tidigare VD Klövern AB och Strömfastigheter i Norrköping 2001-2002. Aktieinnehav i Catena: 1 847 399 genom bolag. 

Sofie Bennsten, HR-ansvarig
Helsingborg, född 1969, ekonom. Tidigare administrativ chef i Brinova Fastigheter AB 2004 -2012. Tidigare redovisningschef på Brinova Fastigheter AB 2000-2004. 
Aktieinnehav i Catena: inga

Mikael Halling, Senior Advisor
Helsingborg, född 1952, Civilekonom och Byggnadsingenjör
Tidigare vVD i Brinova Fastigheter AB, VD i Birsta Fastigheter samt affärsområdeschef för Logistik. 
Aktieinnehav i Catena: inga

Peter Andersson, CFO
Ängelholm, född 1966, Civilekonom.
 Tidigare Ekonomi – och finansdirektör i Brinova Fastigheter AB samt ekonomichef i Fastighets AB Skånehus.Aktieinnehav i Catena: inga

Maths Carreman, Regionchef Stockholm
Nyköping, född 1958, Byggnadsingenjör. Tidigare enhetschef Klövern samt arbetschef/inköpschef
och projektutvecklare på Skanska. Aktieinnehav i Catena: 1000

Lena Haraldsson, Marknadsområdeschef Malmö
Malmö, Född 1970, Civilingenjör. Tidigare Fastighetschef på Fastighets AB Briggen, Fastighetschef Logistikfastigheter på ICA Fastigheter Sverige AB samt Projektledare på Svensk-Danska Broförbindelsen AB.
Aktieinnehav i Catena: inga

Johan Franzén, Regionchef Göteborg
Göteborg, född 1978. Ekonomistudier vid HHS i Göteborg. Tidigare affärsutvecklare på Brinova Fastigheter AB samt distriktschef på Jungheinrich Svenska AB.Aktieinnehav i Catena: inga

Göran Jönsson, Regionchef Öresund
Landskrona, född 1961, Byggnadsingenjör
Tidigare Affärsområdeschef för Kommersiellt/Bostäder
 i Brinova Fastigheter AB samt VD i Maintech Förvaltning Syd.Aktieinnehav i Catena: inga

 

 

 

 

 

Christian Berglund, Regionchef Malmö, Jönköping, Köpenhamn
Eslöv, född 1970. Tidigare Fastighetschef på Tribona AB samt regionchef på Dalkia AB. Aktieinnehav i Catena: inga

 

Benny Thögersen
vVD
Född 1966.
Tidigare Sverigechef på Knapp. Aktieinnehav i Catena:inga