SÖK DIN LOKAL HÄR
 

Är du vår nya kollega?
Catena söker just nu Affärsutvecklare, Affärscontroller och Förvaltningsadministratör.

Spännande projekt i Catena

Catena har en uttalad ambition att växa, primärt genom nybyggnation och egen projektutveckling.

Catenas aktie

Bolaget har, i syfte att ge en rättvisande bild av bolaget, en omedelbar, transparent och kontinuerlig kontakt med aktiemarknaden.

Hållbarhet

Catena skapar förutsättningar för mer hållbara logistiklösningar.

/media/2267/puff_delar2.jpg?anchor=center&mode=crop&width=400&height=300&rnd=131892700940000000

Delårsrapport januari - september 2018

Catenas VD Benny Thögersen kommenterar det tredje kvartalet 2018 i IR-podden från Fastighetsnytt. 

Lyssna här >>

Raka spåret till smartare logistik
På ett hållbart sätt och genom samarbete utvecklar vi på Catena effektiva logistikanläggningar som försörjer storstadsregioner i Skandinavien. 

Catena länkar skandinaviens godsflöden

Godsflödena till och från Skandinavien utnyttjar idag sjöfart, flyg, järnväg och landsväg, separat eller kombinerat, för att samla och lagra godset på utvalda logistikpunkter. På dessa av Catena noggrant definierade platser, varifrån storstadsregionerna i Skandinavien också lätt kan nås, fortsätter vi att utveckla moderna och ändamålsenliga logistikanläggningar.