SÖK DIN LOKAL HÄR
 

  

Hållbarhet

Catena skapar förutsättningar för mer hållbara logistiklösningar.

Framträdande logistikpositioner

I Catenas nät av fastigheter finns några nav som sticker ut.

Fler solceller på plats

Catena utvecklar tillsammans med hyresgästen Oriola en långsiktigt hållbar logistikanläggning.

Så arbetar Catena mot smittspridning

Åtgärder för att säkerställa en god servicenivå för våra hyresgäster.

Raka spåret till smartare logistik
På ett hållbart sätt och genom samarbete utvecklar vi på Catena effektiva logistikanläggningar som försörjer storstadsregioner i Skandinavien och är anpassade för såväl dagens som morgondagens varuflöden.


Vi länkar skandinaviens godsflöden

För att möta slutkundens krav på tidsleverans, klimatavtryck och kostnad krävs att varan hela tiden är optimalt placerad i logistiknätverket. Catena erbjuder alla slags logistikanläggningar som samspelar i ett mer eller mindre komplext flöde.