SÖK DIN LOKAL HÄR
 

  

Spännande projekt i Catena

Catena har en uttalad ambition att växa, primärt genom nybyggnation och egen projektutveckling.

Hållbarhet

Catena skapar förutsättningar för mer hållbara logistiklösningar.

/media/2770/puff_catenaarena2.jpg?anchor=center&mode=crop&width=400&height=300&rnd=132242439780000000

Catena Arena

En ny säsong som arenasponsor - vi är stolta över vårt samarbete med Rögle BK.

Läs mer >>

Framträdande logistikpositioner

I Catenas nät av fastigheter finns några nav som sticker ut.

Raka spåret till smartare logistik
På ett hållbart sätt och genom samarbete utvecklar vi på Catena effektiva logistikanläggningar som försörjer storstadsregioner i Skandinavien och är anpassade för såväl dagens som morgondagens varuflöden.

Vi länkar skandinaviens godsflöden

Godsflödena till och från Skandinavien utnyttjar idag sjöfart, flyg, järnväg och landsväg, separat eller kombinerat, för att samla och lagra godset på utvalda logistikpunkter. På dessa av Catena noggrant definierade platser, varifrån storstadsregionerna i Skandinavien också lätt kan nås, fortsätter vi att utveckla moderna och ändamålsenliga logistikanläggningar.