SÖK DIN LOKAL HÄR
 

  

/media/2533/_74a0024.jpg?anchor=center&mode=crop&width=400&height=300&rnd=132054260490000000

Catena Arena

Nu är skyltarna med nya namnet äntligen uppe på Rögles hemmaarena.

Läs mer >>

Hållbarhet

Catena skapar förutsättningar för mer hållbara logistiklösningar.

Spännande projekt i Catena

Catena har en uttalad ambition att växa, primärt genom nybyggnation och egen projektutveckling.

/media/2447/_u8a9001-copy-1500px.jpg?anchor=center&mode=crop&width=400&height=300&rnd=132025718510000000

Årets LogistikTrender till ända

Inspiration, nya kunskaper och spännande möten.

Läs mer >>

Raka spåret till smartare logistik
På ett hållbart sätt och genom samarbete utvecklar vi på Catena effektiva logistikanläggningar som försörjer storstadsregioner i Skandinavien och är anpassade för såväl dagens som morgondagens varuflöden.

Catena länkar skandinaviens godsflöden

Godsflödena till och från Skandinavien utnyttjar idag sjöfart, flyg, järnväg och landsväg, separat eller kombinerat, för att samla och lagra godset på utvalda logistikpunkter. På dessa av Catena noggrant definierade platser, varifrån storstadsregionerna i Skandinavien också lätt kan nås, fortsätter vi att utveckla moderna och ändamålsenliga logistikanläggningar.