SÖK DIN LOKAL HÄR
 

  

/media/2301/puff_vangagardet_vinter2.jpg?anchor=center&mode=crop&width=400&height=300&rnd=131946950660000000

LogistikTrender 2019

För nionde året i rad - häng med när vi utforskar framtidens logistiklösningar.

Läs mer >>

Catena sätter nytt namn på arena

Catena Arena - det nya namnet på Rögle BK:s hemmaarena.

Spännande projekt i Catena

Catena har en uttalad ambition att växa, primärt genom nybyggnation och egen projektutveckling.

Årsstämma

Aktieägarna i Catena AB kallas till årsstämma.

Raka spåret till smartare logistik
På ett hållbart sätt och genom samarbete utvecklar vi på Catena effektiva logistikanläggningar som försörjer storstadsregioner i Skandinavien och är anpassade för såväl dagens som morgondagens varuflöden.

Catena länkar skandinaviens godsflöden

Godsflödena till och från Skandinavien utnyttjar idag sjöfart, flyg, järnväg och landsväg, separat eller kombinerat, för att samla och lagra godset på utvalda logistikpunkter. På dessa av Catena noggrant definierade platser, varifrån storstadsregionerna i Skandinavien också lätt kan nås, fortsätter vi att utveckla moderna och ändamålsenliga logistikanläggningar.