Catenas aktie

Bolaget har, i syfte att ge en rättvisande bild av bolaget, en omedelbar, transparent och kontinuerlig kontakt med aktiemarknaden. Informationsgivningen kännetecknas av öppenhet, samtidighet och likformighet. Den lämnas i enlighet med gällande lagstiftning, NASDAQ regelverk, Svensk kod för bolagsstyrning samt bolagets IR policy.

Catenas aktier introducerades den 26 april 2006 på Stockholmsbörsen. Aktien handlas från och med den 2 januari 2014 på NASDAQ Stockholm, Nordiska listan Mid Cap i sektorn Real Estate, under benämningen CATE.


Kontakt

Peter Andersson
Finanschef  
042-449 22 44