Catenas utdelningspolicy

Catenas utdelning till aktieägarna ska långsiktigt uppgå till 50 procent av förvaltningsresultatet, reducerat med schablonberäknad skatt. 

Historisk kontantutdelning

År  Kr per aktie 
2019 6,50
2018 5,75 
2017 4:50
2016 3:00
2015           3:00
2014 2:00
2013 1:00
2012 2:00
2011 6:00, ordinarie utdelning, samt en extra utdelning om 53:00.
2010 5:75
2009 5:25
2008 5:25
2007 5:00