Catena som arbetsgivare

För att förstå behoven hos kunder och skapa affärer är det avgörande att vi kan attrahera och behålla kompetenta och engagerade medarbetare. Att vara en attraktiv arbetsgivare är därför en strategisk målsättning och del av Catenas affärsplan.

 

Vill du bli en av oss?

  • Hos oss finns utvecklande arbetsuppgifter
    På Catena får du möjligheten att bygga och utveckla hur vårt framtida samhälle ska fungera. Hos oss är du med och möjliggör hållbar logistik och hjälper våra kunder att tänka smart kring lägen och varuflöden. Vår marknadsposition blir allt starkare och vi har en framskjuten position inom citylogistik och e-handel.

  • Du blir en del av vår team-känsla
    Vi är en liten och effektiv organisation med individer som bär på stor erfarenhet och kompetens. Det ger oss möjlighet att snabbt förstå våra kunders behov på våra marknader och omsätta dessa till verklighet. För att nå våra mål och få full utväxling på våra kunskaper arbetar vi nära tillsammans. Vårt fokus är att lösa uppgiften utan att komplicera eller fastna i vem som gör vad.Öppenhet, dialog och rak kommunikation är det som gör oss effektiva och snabba.

  • Vi bryr oss
    Genom ett genuint intresse, aktiv trendspaning och ett nära samarbete med våra kunder hittar vi bättre logistiklösningar. Vi tar gärna täten i frågor som handlar om framtidens logistik och driver utvecklingen framåt. Men vårt engagemang sträcker sig längre än så – under åren har vi stöttat en rad ideella initiativ, frivilliga krafter och organisationer i regionerna där vi verkar. Vi tar en aktiv roll som samhällsaktör även när det handlar människorna som lever runt våra fastigheter.

På samma sätt är människorna centrala i den egna verksamheten. För Catena är det självklart med konkurrenskraftiga löner, kontinuerlig kompetensutveckling, friskvårdsbidrag, sjukvårdsförsäkring och hälsoundersökning. Välmående medarbetare som trivs och utvecklas i sitt arbete är engagerade medarbetare – en förutsättning för våra fortsatta framgångar.

Varmt välkommen att skicka in din intresseanmälan till info@catenafastigheter.se.