Hållbar logistik i fokus

Catena är delaktiga i samhällsutvecklingen genom att skapa förutsättningar för mer hållbar logistik.

Hållbarhet är ett av Catenas fyra prioriterade strategiska områden. Fokus i hållbarhetsarbetet är att vara delaktiga i samhällsutvecklingen genom att skapa förutsättningar för mer hållbar logistik samt att minska fastigheternas miljöpåverkan och att vara en attraktiv arbetsgivare.

Hållbarhetsrapport

    Läs om vår hållbarhetsrapport

 

 

 


SAMHÄLLSUTVECKLING 

Effektiv logistik ger minskade samhällskostnader och lägre miljöpåverkan. Catenas möjligheter att påverka är stora.

Läs mer>>

 

MILJÖEFFEKTIVA HUS

Den viktigaste miljöaspekten är fastigheternas energiförbrukning och den miljöpåverkan som uppstår i samband med detta. 

Läs mer >>

ATTRAKTIV ARBETSGIVARE

Catena är en liten och effektiv organisation med individer som bär på stor branscherfarenhet och strategisk kompetens.

Läs mer >>