Hållbar logistik i fokus

 

Catena är delaktiga i samhällsutvecklingen genom att skapa förutsättningar för mer hållbar logistik. Hållbarhet är ett av Catenas fyra prioriterade strategiska områden. Fokus i hållbarhetsarbetet är att vara delaktiga i samhällsutvecklingen genom att skapa förutsättningar för mer hållbar logistik, att minska fastigheternas miljöpåverkan och att vara en attraktiv arbetsgivare.

Genom stort engagemang och kunskap styr vi mot våra mål. Catenas medarbetare genomgår en introduktionsutbildning i hållbarhet och utbildas kontinuerligt inom området. Vårt miljöledningssystem är certifierat enligt ISO 14001.

 

 

Hållbarhetsrapport

    Läs mer i vår Hållbarhetsrapport 2018.

 

 

    

SAMHÄLLSUTVECKLING 

Effektiv logistik ger minskade samhällskostnader och lägre miljöpåverkan. Catenas möjligheter att påverka är stora.

Läs mer>>

 

MILJÖEFFEKTIVA HUS

Den viktigaste miljöaspekten är fastigheternas energiförbrukning och den miljöpåverkan som uppstår i samband med detta. 

Läs mer >>

ATTRAKTIV ARBETSGIVARE

Catena är en liten och effektiv organisation med individer som bär på stor branscherfarenhet och strategisk kompetens.

Läs mer >>


Vill du prata hållbarhet med oss?

Vi berättar gärna mer om hur vi arbetar för att skapa miljöeffektiva hus och bidra till en hållbar samhällsutveckling med fler smarta logistiklösningar.

Anna Wallander
tf Hållbarhetsansvarig  
072-510 03 00