Hållbar logistik i fokus

Catena är delaktiga i samhällsutvecklingen genom att skapa förutsättningar för mer hållbar logistik.

Hållbarhet är ett av Catenas fyra prioriterade strategiska områden. Fokus i hållbarhetsarbetet är att vara delaktiga i samhällsutvecklingen genom att skapa förutsättningar för mer hållbar logistik samt att minska fastigheternas miljöpåverkan och att vara en attraktiv arbetsgivare.

Hållbarhetsrapport

    Läs om vår hållbarhetsrapport

 

 

 


SAMHÄLLSUTVECKLING OCH HÅLLBAR LOGISTIK

Effektiv logistik ger minskade samhällskostnader och lägre miljöpåverkan.

Läs mer>>

 

MILJÖEFFEKTIVA FASTIGHETER

Catenas interna miljöarbete är den viktigaste miljöaspekten fastigheternas energiförbrukning och den miljöpåverkan som uppstår i samband med detta. Vårt miljöledningssystem är certifierat enligt ISO 14001.

Läs mer >>

ATT VARA EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE

Catena är en liten och effektiv organisation med individer som bär på stor branscherfarenhet och strategisk kompetens.

Läs mer >>