Ersättningsutskott

Catenas styrelse har tillsatt ersättningsutskott.

Ersättningsutskottets uppgift är att bereda frågor avseende ersättning och andra anställningsvillkor för VD. 

Ersättningsutskottet medlemmar är Katarina Wallin (ordförande), Magnus Swärdh och Tomas Andersson.