Styrelse

Gustaf Hermelin
Styrelseordförande
Björkvik, född 1956
Invald i styrelsen 2013
Utbildning: Ekonomistudier, Handelshögskolan i Stockholm
Huvudsaklig sysselsättning: Styrelseordförande för Catena AB.

Innehav i Catena: 1 562 400 (genom bolag och närstående)
Beroendeförhållande enligt bolagsstyrningskoden:
– Beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Beroende i förhållande till större aktieägare.


Henry Klotz
Styrelseledamot

London, född 1944
Invald i styrelsen 2007
Utbildning: Ingenjör
Huvudsaklig sysselsättning: Executive Chairman i CLS Holdings plc
Övriga förtroendeuppdrag: Styrelseledamot i ett stort antal bolag inom CLS-koncernen.

Innehav i Catena: Inget
Beroendeförhållande enligt bolagsstyrningskoden:
– Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Beroende i förhållande till större aktieägare


Ingela Bendrot
Styrelseledamot

Täby, född 1962
Invald i styrelsen 2018
Utbildning: Kemiingenjör. 
Huvudsakling sysselsättning: VD Nya Ostkustbanan, vd Bendrot Kommunikation AB

Innehav i Catena: 200 st
Beroendeförhållande enligt bolagsstyrningskoden:
– Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Oberoende i förhållande till större aktieägare.


Tomas Andersson
Styrelseledamot

Rönninge, född 1956
Invald i styrelsen 2018
Utbildning: Ekonom från Stockholms Universitet, juridikstudier
Huvudsaklig sysselsättning: Eget bolag
Övriga förtroendeuppdrag: Styrelseledamot i Södertälje Science Park

Innehav i Catena: Inget

Beroendeförhållande enligt bolagsstyrningskoden:
– Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. 
Oberoende i förhållande till större aktieägare.


Katarina Wallin
Styrelseledamot

Danderyd, född 1970
Invald i styrelsen 2013
Utbildning: Civilingenjör från Kungl. tekniska högskolan. Beteendevetenskap och företagsekonomi vid Stockholms universitet.
Huvudsaklig sysselsättning: Strategikonsult och delägare i Evidensgruppen.
Övriga förtroendeuppdrag: Styrelseordförande i Belatchew Arkitekter AB samt Bernow Lindqvist Wallin AB.
Styrelseledamot i Ekologigruppen AB, Evidens blw AB, Au Point AB samt Evimetrix AB.
Adjungerad styrelseledamot i BFAB samt i VOK AB.

Innehav i Catena: Inget
Beroendeförhållande enligt bolagsstyrningskoden:
– Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Oberoende i förhållande till större aktieägare.


Bo Forsén
Styrelseledamot
Ljunghusen, född 1948.
Invald i styrelsen i december 2012. Utbildning: Ekonom från Lunds Universitet. Huvudsaklig sysselsättning: Styrelsearbete.
Övriga förtroendeuppdrag: Styrelseordförande Scandinavian Resort AB och Norén Fastigheter AB. Styrelseledamot Roxtec AB, Backahill AB och Cale AB.

Innehav i Catena: 1 000 (genom bolag)
Beroendeförhållande enligt bolagsstyrningskoden:
– Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Oberoende i förhållande till de större aktieägarna.


Hélène Briggert 
Styrelseledamot 
Stockholm, född 1985. 
Invald i styrelsen i april 2017. Utbildning: Civilekonom från Lunds Universitet. Huvudsaklig sysselsättning: Delägare på HEG & Partners Fastigheter 5 AB (köper, säljer och förvaltar fastigheter) 

Innehav i Catena: 800st
Beroendeförhållande enligt bolagsstyrningskoden: 
– Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. 
Oberoende i förhållande till de större aktieägarna.