Styrelse

Gustaf Hermelin
Styrelseordförande
Björkvik, född 1956
Invald i styrelsen: 2013
Utbildning: Ekonomistudier, Handelshögskolan i Stockholm.
Huvudsaklig sysselsättning: Styrelseordförande för Catena AB.

Innehav i Catena: 1 309 996 st (genom bolag)

Beroendeförhållande enligt bolagsstyrningskoden:
– Beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
– Beroende i förhållande till större aktieägare.


Tomas Andersson
Styrelseledamot

Rönninge, född 1956
Invald i styrelsen: 2018
Utbildning: Ekonom från Stockholms Universitet, juridikstudier.
Huvudsaklig sysselsättning: Eget bolag
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Tuve Bygg

Innehav i Catena: Inget

Beroendeförhållande enligt bolagsstyrningskoden:
– Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. 
– Beroende i förhållande till större aktieägare.


Hélène Briggert 
Styrelseledamot 
Stockholm, född 1985. 
Invald i styrelsen: 2017.
Utbildning: Civilekonom från Lunds Universitet.
Huvudsaklig sysselsättning: Delägare i HEG & Partners Fastigheter 5 AB och HEG Invest AB
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i bolag inom HEG-koncernen.

Innehav i Catena: 800 st

Beroendeförhållande enligt bolagsstyrningskoden: 
– Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. 
– Oberoende i förhållande till de större aktieägarna.


Vesna Jovic
Styrelseledamot
Stockholm, född 1961
Invald i styrelsen: 2020
Utbildning: Socionomutbildning
Huvudsaklig sysselsättning: Socialpolitisk chef på Akademikerförbundet SSR

Innehav i Catena: Inget

Beroendeförhållande enligt bolagsstyrningskoden: 
– Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. 
– Oberoende i förhållande till de större aktieägarna.


Magnus Swärdh
Styrelseledamot
Ängelholm, född 1968.
Invald i styrelsen: 2019.
Utbildning: Civilekonom. Huvudsaklig sysselsättning: CFO Backahill AB. 
Övriga uppdrag: Styrelseordförande Destination Bjäre AB och Lima Timmerhus AB. Styrelseledamot Rögle BK och Foodhills Fastigheter AB.

Innehav i Catena: 800 st 

Beroendeförhållande enligt bolagsstyrningskoden:
– Oberoendes i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
– Beroende i förhållande till större aktieägare.


Katarina Wallin
Styrelseledamot

Danderyd, född 1970
Invald i styrelsen: 2013
Utbildning: Civilingenjör från Kungl. tekniska högskolan. Beteendevetenskap och företagsekonomi vid Stockholms universitet.
Huvudsaklig sysselsättning: Strategikonsult och delägare i Evidensgruppen.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Belatchew Arkitekter AB, Evimetrix AB, Bernow Lindqvist Wallin AB och Au Point AB. Styrelseledamot i Evidens blw AB, Sveafastigheter Utveckling AB, Kavaljer AB och Nordisk Byggdag. 

Innehav i Catena: Inget

Beroendeförhållande enligt bolagsstyrningskoden:
– Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. 
– Oberoende i förhållande till större aktieägare.


Caesar Åfors
Styrelseledamot
Stavsjö, Född 1959
Invald i styrelsen: 2020
Utbildning: Jägmästarexamen
Nuvarande sysselsättning: Egen verksamhet på Virå Bruk
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Länsförsäkringar AB och Länsförsäkringar Södermanland AB samt styrelseledamot i Intea Fastigheter AB, Lansa AB, och CRK Forest Management AB.

Innehav i Catena: Inget

Beroendeförhållande enligt bolagsstyrningskoden: 
– Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. 
– Oberoende i förhållande till de större aktieägarna.