Styrelse

Gustaf Hermelin
Styrelseordförande
Björkvik, född 1956
Invald i styrelsen: 2013
Utbildning: Ekonomistudier, Handelshögskolan i Stockholm
Huvudsaklig sysselsättning: Styrelseordförande för Catena AB.

Innehav i Catena: 1 309 996 st (genom bolag)

Beroendeförhållande enligt bolagsstyrningskoden:
– Beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
– Beroende i förhållande till större aktieägare.


Henry Klotz
Styrelseledamot

London, född 1944
Invald i styrelsen: 2007
Utbildning: Ingenjör
Huvudsaklig sysselsättning: Executive Chairman i CLS Holdings plc
Övriga förtroendeuppdrag: Styrelseledamot i ett stort antal bolag inom CLS-koncernen.

Innehav i Catena: Inget

Beroendeförhållande enligt bolagsstyrningskoden:
– Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
– Beroende i förhållande till större aktieägare


Ingela Bendrot
Styrelseledamot

Täby, född 1962
Invald i styrelsen: 2018
Utbildning: Kemiingenjör. 
Huvudsaklig sysselsättning: VD Nya Ostkustbanan, vd Bendrot Kommunikation AB

Innehav i Catena: 200 st

Beroendeförhållande enligt bolagsstyrningskoden:
– Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
– Oberoende i förhållande till större aktieägare.


Tomas Andersson
Styrelseledamot

Rönninge, född 1956
Invald i styrelsen: 2018
Utbildning: Ekonom från Stockholms Universitet, juridikstudier
Huvudsaklig sysselsättning: Eget bolag
Övriga förtroendeuppdrag: Styrelseledamot i Södertälje Science Park

Innehav i Catena: Inget

Beroendeförhållande enligt bolagsstyrningskoden:
– Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. 
– Oberoende i förhållande till större aktieägare.


Katarina Wallin
Styrelseledamot

Danderyd, född 1970
Invald i styrelsen: 2013
Utbildning: Civilingenjör från Kungl. tekniska högskolan. Beteendevetenskap och företagsekonomi vid Stockholms universitet.
Huvudsaklig sysselsättning: Strategikonsult och delägare i Evidensgruppen.
Övriga förtroendeuppdrag: Styrelseordförande i Belatchew Arkitekter AB, Evimetrix AB, Bernow Lindqvist Wallin AB och Au Point AB. Styrelseledamot i Evidens blw AB, Sveafastigheter Utveckling AB, Kavaljer AB och Nordisk Byggdag. 

Innehav i Catena: Inget

Beroendeförhållande enligt bolagsstyrningskoden:
– Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. 
– Oberoende i förhållande till större aktieägare.


Magnus Swärdh
Styrelseledamot
Ängelholm, född 1968.
Invald i styrelsen: december 2019.
Utbildning: Civilekonom. Huvudsaklig sysselsättning: CFO Backahill AB. 
Övriga förtroendeuppdrag: Styrelseordförande Destination Bjäre AB och Lima Timmerhus AB. Styrelseledamot Rögle BK och Foodhills Fastigheter AB.

Innehav i Catena: 800 st 

Beroendeförhållande enligt bolagsstyrningskoden:
– Oberoendes i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
– Beroende i förhållande till större aktieägare.


Hélène Briggert 
Styrelseledamot 
Stockholm, född 1985. 
Invald i styrelsen: april 2017.
Utbildning: Civilekonom från Lunds Universitet. Huvudsaklig sysselsättning: Delägare på HEG & Partners Fastigheter 5 AB (köper, säljer och förvaltar fastigheter) 

Innehav i Catena: 800 st

Beroendeförhållande enligt bolagsstyrningskoden: 
– Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. 
– Oberoende i förhållande till de större aktieägarna.