Vi utvecklar framtidens logistikfastigheter

   

"Logistiklösningar och flöden kan inte längre betraktas som linjära, utan lagerpunkterna är snarare flexibla och anpassningsbara delar i ett komplext och föränderligt ekosystem. Lägg till nya möjligheter att planera och optimera flöden genom digitalisering, artificiell intelligens och automation, så öppnas helt nya möjligheter upp. Med ett fungerande samspel mellan anläggningar och ökad transparens kan resurserna nyttjas mer effektivt. Det är en nödvändig förutsättning för ett fungerande samhälle där gods och varor som förflyttas hela tiden måste vara optimalt placerade i logistiknätverket för att möta krav på tidsleverans, kostnad och klimatavtryck."

Helsingborg, mars 2020
Benny Thögersen, VD