Positionerade för tillväxt när handeln omdanas

   

"Genom vårt renodlade fokus på effektiva och hållbara logistikfastigheter och tack vare vår förmåga att analysera hur varor flödar till, genom och från Skandinavien har vi tidigt identifierat strategiska logistikpositioner som servar kunder när deras behov förändras i takt med handels- och konsumtionsmönster.

Vårt höga tempo och intensiva projektutvecklingsarbete är möjligt tack vare att vi har en tydlig idé om vad vi vill åstadkomma på strategiska lägen. Catenas nav i det logistiska nätet utvecklas som ett resultat av noggrann analys och djupa kunskaper om hur varor flödar.

Merparten av våra etableringar är nybyggen eller ombyggnationer. Det möjliggör leverans av en produkt som är helt optimerad för våra kunder och bättre förutsättningar för god avkastning. Ett långsiktigt perspektiv på fastighetsbeståndet är gynnsamt både ekonomiskt och för att minska vårt ekologiska fotavtryck. Våra utvecklingsprojekt bidrar till en balanserad och hållbar stadsutveckling och samhällsplanering där både logistiknätet i stort och den enskilda fastigheten bättre möter våra kunders behov idag och i framtiden."

Helsingborg, mars 2019
Benny Thögersen, VD

(I vår senaste årsredovisning delar vi med oss av några av de
insikter om handel och konsumtion som guidar oss
).