Goda förutsättningar för fortsatt tillväxt

På ett hållbart sätt och genom samarbete utvecklar vi på Catena effektiva logistikanläggningar som försörjer storstadsregioner i Skandinavien. Vi erbjuder Sveriges bästa nät av moderna och strategiskt placerade fastigheter som erbjuder optimala förutsättningar för ett smartare lager- och varuflöde.

Aktiv trendspaning och omvärldsanalys ger oss stora insikter i de nya handels- och konsumtionsmönster som växer fram. Mot bakgrund av det kan man också förstå vårt tidiga intresse för etableringar av distributionslager och anläggningar för citylogistik och e-handel. E-handeln växte 2017 med 16 procent och svarar därmed för nästan hela detaljhandelns tillväxt under 2017. Vi möter branschen behov genom etableringar som vi lokaliserat och designat för att matcha utvecklingen och som exempelvis stöttar en effektiv godshantering via automation för lager.

Genom att analysera hur varor flödar till, genom och från Skandinavien har vi tidigt kunnat identifiera strategiska logistikpositioner. I dag erbjuder vi moderna logistikanläggningar på Sveriges viktigaste logistiklägen. Det inkluderar Stockholm och Göteborg med omgivningar samt Malmö och Öresundsregionen, vars attraktivitet växer. Den fasta förbindelsen mellan Danmark och Tyskland som beräknas stå färdig i slutet av 2020-talet har stor potential, en enorm marknad i norra Tyskland kommer då kunna nås från Malmö/Helsingborg på bara några timmar.

Sammantaget kan jag och Catenas alla engagerade medarbetare inte annat än se fram emot ett nytt spännande år.

Helsingborg, mars 2018
Benny Thögersen, VD