Fastigheter

Kontraktsportföljen för det samlade beståndet, som består av strategiskt placerade logistikfastigheter, är långsiktig. Hyresgästerna är till stor del stora väletablerade organisationer och företag.

På Catena har vi en klar strategi för att möta morgondagens utmaningar på infrastruktur- och logistikområdet och vår position som ledande inom logistikfastigheter blir starkare genom att vi ständigt kan erbjuda moderna och effektiva lokaler utmed de viktigaste kommunikationslederna och knutpunkterna.

Förteckning
Här kan du se Catenas aktuella 
fastighetsförteckning.