Årsstämma 2021

Årsstämman är bolagets högsta beslutsfattande organ. Vid stämman ges samtliga aktieägare möjlighet att utan begränsningar utöva det inflytande över bolaget som deras respektive aktieinnehav representerar.

Årsstämman utser styrelse och revisor samt fastställer principer för ersättning till styrelse, revisor och koncernledning. Årsstämman fattar, i förekommande fall, bland annat också beslut om ändring av bolagsordning, utdelning och ändringar i aktiekapitalet. På årsstämman, som ska hållas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång, ska beslut om fastställelse av balans- och resultaträkningar, beslut om disposition av Catenas vinst eller förlust samt beslut om ansvarsfrihet för styrelse och VD fattas.

Årsstämma 2021

Catena AB (publ) årsstämma genomfördes den 29 april 2021.

Information om försiktighetsåtgärder med anledning av coronaviruset
För att minska risken för smittspridning, samt för att värna om våra aktieägares trygghet och hälsa hölls årsstämman 2021 enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler, utan någon fysisk närvaro.

Pressmeddelande 2021-04-08
Justerat stämmounderlag, Catenas årsstämma 2021

VD Jörgen Erikssons anförande vid stämman 

 

  


Kontakter

Sofie Bennsten
vVD, CFO samt tf Chef Affärsstöd  
042-449 22 41  
David Silvesjö
Finanscontroller / IR  
042-449 22 22  

På catenafastigheter.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?