Södertälje | Järna


Området är beläget i Järna som med sitt läge utgör porten för godsflöden in mot Stockholm och Mälardalen. Marken ligger i nära anslutning till E4 samt stambana för tågsträckningen Göteborg-Hallsberg-Stockholm, något som öppnar möjligheter för en framtida kombiterminal. Södertälje hamn ligger endast några minuter bort.

Ambitionen är att skapa ett klimatsmart logistiknav på platsen som kan hantera effektiva och hållbara gods- och varuflöden in till huvudstaden i framtiden. Med den strategiska placeringen är området ett av de viktigaste för att kunna uppnå ett CO² neutralt samhälle.

Detaljplanearbetet har påbörjats och beräknas vara klart inom ett par år.

Tomtyta: 1 000 000 kvm
Område: Järna
Kommun: Södertälje
Status: Ej detaljplanerat


Är du intresserad av att etablera dig här?

Välkommen att kontakta oss för att prata vidare om möjligheter på området.

Henrik Lettesjö
Affärsutvecklare  
0730-70 22 81