Helsingborg | Logistikposition Tostarp

På Tostarp Industriområde utanför Helsingborg växer ett logistikkluster fram på bästa skyltläge intill E6:an. Kundanpassade lösningar som passar kundens önskemål om expansion möjliggörs på kort tid tack vare Catenas effektiva organisation. Vi har en uttalad miljöambition och det innebär att logistikklustrets byggnader miljöanpassas och certifieras. Det innebär bland annat en beräknad energiuppvärmning på max 10 kWh per kvadratmeter (Boverkets krav var vid byggnationen 45 kWh).

Byggnader med spektakulär fasaddesign

Tredjepartslogistiken Nowaste Logistics är en stor hyresgäst på området. Deras karaktäristiska lager med spännande fasaddesign som kvällstid är upplyst syns väl från motorvägen precis som deras 20 meter höga höglager.

"Vi överträffar förväntningarna" - case om byggnationen av höglagret


På gång på Logistikposition Tostarp

Tillbyggnation för Nowaste

Den första anläggningen som uppfördes på området för Nowaste, byggs ut med 1500 kvm för att tillföra ytterligare kapacitet för lager och logistik samt för outlet och fotostudio.

Pressmeddelande 2019-10-02

Ny terminal för PostNord 

I etapp fyra bygger vi en 18 300 kvadratmeter stor terminal avsedd för hantering av styckegods, paket och brev. Hyresgäst är PostNord som tecknar ett 15-årigt hyresavtal med Catena, hyresvärdet uppgår till drygt 16 Mkr. 

Pressmeddelande 2019-02-26
Artikel om PostNord-terminalen i vår rapport Q2 2019

Område: Logistikposition Tostarp
Kommun: Helsingborgs kommun
Kommunikationer: Helsingborg östra, E6, E4 hamn
Status: Under utveckling


Är du intresserad av att etablera dig här?

Välkommen att kontakta oss för att prata vidare om möjligheter på området.

Göran Jönsson
Regionchef Helsingborg  
042-449 22 66