Ledning

  

Benny Thögersen, VD
Född 1966, studier vid Högskolan i Halmstad. Tidigare VD på Knapp AB samt flera uppdrag på bland annat Consafe, ICA och Akzo Nobel. 

Aktieinnehav i Catena: 1 600 st.


Peter Andersson, vVD och CFO
Född 1966, civilekonom. Tidigare Ekonomi- och finansdirektör på Brinova Fastigheter AB samt Ekonomichef på Fastighets AB Skånehus.

Aktieinnehav i Catena: 500 st.


Sofie Bennsten, HR-ansvarig
Född 1969, ekonom. Tidigare Administrativ chef och Redovisningschef på Brinova Fastigheter AB.

Aktieinnehav i Catena: 200 st.


Maths Carreman, Regionchef Stockholm
Född 1958, byggnadsingenjör. Regionchef/affärsutvecklare på Brinova Fastigheter AB, Enhetschef på Klövern samt Arbetschef/Inköpschef och projektutvecklare på Skanska.

Aktieinnehav i Catena: 500 st.


Jörgen Eriksson, Regionchef Malmö
Född 1972, civilekonom, Örebro Universitet. Tidigare Controller på Catena och Ekonomiansvarig på Helsingborgs Storbildsbolag AB. 

Aktieinnehav i Catena: inga


Göran Jönsson, Regionchef Helsingborg
Född 1961, byggnadsingenjörTidigare Affärsområdeschef för Kommersiellt/Bostäder på Brinova Fastigheter AB och VD Maintech Förvaltning Syd.

Aktieinnehav i Catena: inga