Ledning

Benny Thögersen
VD
Född 1966, studier vid Högskolan i Halmstad. Tidigare VD på Knapp AB samt flera uppdrag på bland annat Consafe, ICA och Akzo Nobel. 

Aktieinnehav i Catena: 1 600 st.


Peter Andersson
Finanschef

Född 1966, civilekonom. Tidigare Ekonomi- och finansdirektör på Brinova Fastigheter AB samt Ekonomichef på Fastighets AB Skånehus.

Aktieinnehav i Catena: 500 st.


Sofie Bennsten
vVD och CFO samt tf Chef Affärsstöd
Född 1969, ekonom. Tidigare Administrativ chef och Redovisningschef på Brinova Fastigheter AB.

Aktieinnehav i Catena: 300 st.


Jörgen Eriksson
vVD och Affärs- och fastighetschef

Född 1972, civilekonom, Örebro Universitet. Tidigare Controller och Regionchef på Catena och Ekonomiansvarig på Helsingborgs Storbildsbolag AB. 

Aktieinnehav i Catena: inga