Ledning

Benny Thögersen
VD
Född 1966.
Tidigare VD på Knapp AB samt flera uppdrag på bland annat Consafe, ICA och Akzo Nobel. Aktieinnehav i Catena: 500 st

Sofie Bennsten, HR-ansvarig
Helsingborg, född 1969, ekonom. Tidigare administrativ chef i Brinova Fastigheter AB 2004 -2012. Tidigare redovisningschef på Brinova Fastigheter AB 2000-2004. Aktieinnehav i Catena: inga

Maths Carreman, Regionchef Stockholm
Nyköping, född 1958, Byggnadsingenjör. Tidigare enhetschef Klövern samt arbetschef/inköpschef
och projektutvecklare på Skanska. Aktieinnehav i Catena: 2 000 st

Peter Andersson, vVD, CFO
Ängelholm, född 1966, Civilekonom. Tidigare Ekonomi – och finansdirektör i Brinova Fastigheter AB samt ekonomichef i Fastighets AB Skånehus. Aktieinnehav i Catena: inga

Johan Franzén, Regionchef Göteborg
Göteborg, född 1978. Ekonomistudier vid HHS i Göteborg. Tidigare affärsutvecklare på Brinova Fastigheter AB samt distriktschef på Jungheinrich Svenska AB. Aktieinnehav i Catena: inga

Göran Jönsson, Regionchef Helsingborg
Landskrona, född 1961, Byggnadsingenjör
Tidigare Affärsområdeschef för Kommersiellt/Bostäder
 i Brinova Fastigheter AB samt VD i Maintech Förvaltning Syd. Aktieinnehav i Catena: inga

 

 

 

 

 

Christian Berglund, Regionchef Malmö, Jönköping, 
Eslöv, född 1970, Ingenjör Tidigare Fastighetschef på Tribona AB samt regionchef på Dalkia AB. Aktieinnehav i Catena: inga