Ägarstruktur

10 största ägare

Namn Antal aktier        Andel röster och kapital  Verifierat
Erik Paulsson & Bolag 11 220 751  29,8%  2019-12-31
PGGM Pensioenfonds 3 531 261  9,4%  2019-12-31
Länsförsäkringar Fonder 2 886 714  7,7%  2019-12-31
Jan Persson 1 678 017  4,5%  2019-12-31
Gustaf Hermelin 1 309 996  3,5%  2019-12-31
Vanguard 808 526  2,1%  2019-12-31
BlackRock 685 282  1,8%  2019-12-31
Cohen & Steers 647 289  1,7%  2019-12-31
Fjärde AP-fonden 627 453  1,7%  2019-12-31
SEB Fonder 574 843  1,5%  2019-12-31
Total topp-10      
Övriga 23 970 132  63,6%   2019-12-31
  13 728 721    36,4% 2019-12-31
 Totalt  37 698 853  100%  2019-12-31 


(verifierat 2019-12-31)

Ägarfördelning per land

Land  Antal aktier        Andel röster och kapital  Andel av kända ägare
Sverige 22 346 117 59,3% 96,0%
Nederländerna 3 583 120 9,5% 0,1%
USA 3 453 995 9,2% 0,4%
Norge 1 034 028 2,7% 0,5%
Kanada 624 513 1,7% 0,1%
Övriga 1 714 650 4,5% 2,9%
Anonymt ägande 4 942 430 13,1%  
Totalt 37 698 853 100%  100%


(verifierat 2019-12-31)

Ägarfördelning efter typ

Ägartyp Antal aktier         Andel röster och kapital Andel av kända ägare
Svenska institutionella ägare 5 817 402 15,4% 0,3%
Utländska institutionella ägare  10 328 574 27,4% 0,5%
Övriga 12 923 174 34,3% 4,9%
Svenska privatpersoner 3 687 273 9,8% 94,3%
Anonymt ägande 4 942 430 13,1%  
Totalt 37 698 853 100% 100%


(verifierat 2019-12-31)

Koncentration

Koncentration
Antal aktier Andel röster och kapital  
De 10 största ägarna 23 970 132  63,6%  
De 20 största ägarna 27 310 748  72,4%  
De 30 största ägarna 29 154 383 77,3%  

   (verifierat 2019-12-31) 

 

Data sammanställd av Modular Finance genom tjänsten Monitor. Källor inkluderar: Euroclear, Morningstar, FI, Nasdaq och Millistream. Verifikationsdatum kan variera för vissa aktieägare.