Ägarstruktur

15 största ägare

Namn Antal aktier        Andel röster och kapital  Verifierat
Backahill  11 220 751  29,8%  2020-03-31
PGGM Pensioenfonds 3 531 261  9,4%  2020-03-31
Länsförsäkringar Fonder 3 081 765  8,2%  2020-03-31
SFU Sverige AB, Gustaf Hermelin 1 309 996  3,5%  2020-03-31
Fjärde AP-fonden 1 036 314 2,7% 2020-03-31
Vanguard 859 185  2,3%  2020-02-29
BlackRock 708 551  1,9% 2020-03-31
Norges Bank 634 083 1,7% 2020-03-31
SEB Fonder 564 200 1,5% 2020-03-31
Cohen & Steers 526 310  1,4%  2020-02-29
BMO Global Asset Management 429 440 1,1% 2020-02-29
ODIN Fonder 380 345 1,0% 2020-02-29
Duff & Phelps Investment Management 342 690 0,9% 2020-02-29
Degroof Petercam 323 200 0,9% 2019-12-31
Dimensional Fund Advisors 275 015 0,7% 2020-02-29
Total topp-15 25 223 106  66,9%  
Övriga 12 475 747  33,1%   
 Totalt 37 698 853 100,0%  


(verifierat 2020-03-31)

Ägarfördelning per land

Land  Antal aktier        Andel röster och kapital  Andel av kända ägare
Sverige 20 937 709 55,5% 96,5%
Nederländerna 3 547 748 9,4% 0,1%
USA 3 271 962 8,7% 0,4%
Norge 1 297 687 3,4% 0,5%
Kanada 548 045 1,5% 0,1%
Övriga 1 546 939 4,1% 2,5%
Anonymt ägande 6 548 763 17,4%  
Totalt 37 698 853 100,0% 100,0%


(verifierat 2020-03-31)

Ägarfördelning efter typ

Ägartyp Antal aktier         Andel röster och kapital Andel av kända ägare
Svenska institutionella ägare 6 042 449 16,0% 0,3%
Utländska institutionella ägare  10 137 641 26,9% 0,5%
Övriga 12 909 491 34,2% 4,7%
Svenska privatpersoner 2 060 509 5,5% 94,5%
Anonymt ägande 6 548 763 17,4%  
Totalt 37 698 853 100,0% 100,0%


(verifierat 2020-03-31)

Koncentration

Koncentration
Antal aktier Andel röster och kapital  
De 10 största ägarna 23 472 416  62,3%  
De 20 största ägarna 26 453 708  70,2%  
De 30 största ägarna 27 783 985 73,7%  
Totalt - -  


(verifierat 2020-03-31)

Data sammanställd av Modular Finance genom tjänsten Monitor. Källor inkluderar: Euroclear, Morningstar, FI, Nasdaq och Millistream. Verifikationsdatum kan variera för vissa aktieägare.