Pressmeddelanden 2014

Catena förvärvar fastighet i Kungsbacka

2014-05-09 kl. 11:10

Catena förvärvar logistikfastigheten Varla 6:15 i Kungsbacka till ett fastighetsvärde om 82 Mkr och ett hyresvärde om ca 15 Mkr. Fastighetens totala markyta uppgår till ca 50 100 kvadratmeter med en uthyrningsbar byggnadsyta om ca 25 000 kvadratmeter. Tillträde sker under andra kvartalet 2014.

Förvärvet stärker vår position i Göteborgsregionen och ger oss via hyresgäster ytterligare kontakter med ett par aktörer inom logistikbranschen säger Catenas VD Gustaf Hermelin i en kommentar.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Gustaf Hermelin, VD      Peter Andersson, CFO

Tel. 070-560 00 00      Tel. 0730-70 22 44