Pressmeddelanden 2016

Rättelse i Bokslutskommuniké januari–december 2015

2016-02-19 kl. 18.30

Under gårdagen publicerade Catena AB sin bokslutskommuniké för 2015. I rapporten hade nyckeltalet ”Substansvärde Epra Nav, kr per aktie” angetts med fel belopp. Korrekt siffra för Substansvärde Epra Nav, kr per aktie skall vara 115,0 och ej 109,3 som angivits i rapporten. Ny bokslutskommuniké med korrekt Epra Nav följer med detta pressmeddelande.

Vi ber om ursäkt för det inträffade. Informationen som finns tillgänglig på vår hemsida har också korrigerats.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Gustaf Hermelin, VD                                                                 

Tel. 070-560 00 00                         

gustaf.hermelin@catenafastigheter.se

Peter Andersson, CFO

Tel. 0730-70 22 44   

peter.andersson@catenafastigheter.se